Glamour napi nyereményjáték

Miután megverekedtél az újságosnál az utolsó Glamourért, hazavitted, még a kabátodat sem vetted le, de már tépted szét a fóliát, hogy a kezedben tarthasd. Vajon kedvenc boltjaidhoz, régóta kiszemelt termékeidhez is tartozik majd kupon?

Mire ezt olvasod, valószínűleg már kivagdostad az összes szükséges kupont, gondosan kiválogattad őket üzlet és fontossági sorrend szerint, és biztos helyre eltéve már csak az indulásra vársz.

Ez a Glamour napok!

 

Az Euronics idén is szeretne a vásárlók kedvében járni. Kezdetnek a magazinban található 4 kuponunkat ajánlanánk, melyek 20% kedvezményt biztosítanak telefonok, IT termékek, háztartási kisgépek, szépségápolási termékek, valamint egyéb más készülék vásárlása esetén, de ezeket inkább ide kattintva lesd meg magad!

A kuponokon kívül még egy szuper meglepetéssel is készültünk! 🙂

Ez pedig nem más, mint..

NYEREMÉNYJÁTÉK

4 nap, 4 kupon, 4 játék!

Kövesd Facebook oldalunkat, ahol a nyereményjáték zajlik 2017.10.12 és 15. között.

Feladat: Minden nap újabb feladvánnyal jövünk, aminek a helyes válaszát / megfejtését kommentben várjuk. A helyes választ kommentelők között fogunk sorsolni másnap 14:00 órakor.

Hogy mit nyerhettek?

Az Electrolux felajánlásából 4 darab egyedi szennyeskosár kerül kisorsolásra. Letisztult forma, egyedi design, ami minden fürdőszobában jól mutat. 🙂

 

Az Euronics Műszaki Áruházlánc „Glamour 2017 ősz” üzenőfali nyereményjáték részvételi feltétele és adatvédelmi nyilatkozata

A „Glamour 2017 ősz” üzenőfali nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 19-09-513341, Adószám: 10233342-2-19, Cím: 8200 Veszprém, Pápai út 36.) továbbiakban a Szervező.
A nyereményjáték résztvevői (továbbiakban: Játékos) elfogadják a következő részvételi feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat.

A nyereményjáték a Szervező által üzemeltetett Facebook oldalon, az Euronics Műszaki Áruházlánc Facebook oldalán érhető el. Az összes magyarországi lakhellyel rendelkező Facebook rajongó részt vehet a nyereményjátékban, aki elmúlt 18 éves.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit.

A Játékosok a Játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Játék menete
Az oldalon a Szervező 4 posztban 1-1 kérdést tesz fel. A Játék során a Játékosnak helyesen kell válaszolni az oldalon feltett kérdésre az adott kérdés poszt alá kommentben.

1. kérdés közzétételi időpontja: 2017.10.12.
2. kérdés közzétételi időpontja: 2017.10.13.
3. kérdés közzétételi időpontja: 2017.10.14.
4. kérdés közzétételi időpontja: 2017.10.15.

Nyeremény
Kérdésenként 1 db szennyeskosár az Electrolux jóvoltából. (Összesen 4 db szennyeskosár)


Sorsolás
A sorsoláson az adott kérdésre/feladványra a sorsolás időpontjáig kommentben helyesen válaszoló Játékosok vesznek részt. Egy Játékos egy sorsoláson csak egyszer vesz részt.

Sorsolási időpontok:

  1. kérdés sorsolása: 2017.10.13. 14:00
  2. kérdés sorsolása: 2017.10.14. 14:00
  3. kérdés sorsolása: 2017.10.15. 14:00
  4. kérdés sorsolása: 2017.10.16. 14:00

Nyertesek értesítése, kapcsolatfelvétel
A nyertest a Játék Facebook oldalán értesíti a Szervező. (https://www.facebook.com/euronics.hu/)

Az eredménytelen értesítésért a Szervező nem vállal felelősséget.

Egy Játékos csak egyszer nyerhet. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása megtörténjen.

Amennyiben a nyertes az értesítést követő 7. napig nem jelentkezik, nem tarthat igényt a nyereményre.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.


Részvétel
Az összes magyarországi lakhellyel rendelkező Facebook rajongó részt vehet a nyereményjátékban,

aki elmúlt 18 éves. A Felhasználó a játékszabályzat elolvasásával és a játékban való részvétellel,

hozzájárul ahhoz, hogy a játék kapcsán megosztott bejegyzését közzétegye a Szervező.

A részvétel további feltétele, hogy a Felhasználó által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező

adategyeztetés céljából fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Felhasználó által a megadott

elérhetőségeken.

A részvétellel a felhasználó hozzájárul, hogy a Szervező termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül

megkeresse a felhasználót direktmarketing célból és hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb

szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Egyúttal felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a

felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, e-mail cím, születési dátum.

A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni a nyereményjátékból, amennyiben a

felhasználási feltételek be nem tartását, vagy manipulációt észlel.

Az játék használata teljesen költségmentes. Manipuláció esetén a Felhasználó kizárható az játékból. A

Felhasználónak az játékban való részvétellel semmilyen kötelezettsége nem lesz a Szervező felé.

Adatvédelem

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b)

pontjában meghatározott hozzátartozói.

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az Játék engedélyeztetésével a

Facebook-on a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit, valamint

hozzájárul a Facebook profilján megadott személyes adatainak (név, e-mail-cím, kor) a Szervező által

a nyeremények eljuttatására való felhasználásához, illetve hogy személyes adatait VÖRÖSKŐ

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) a játék lebonyolítása céljából a

nyilvántartásában rögzítse és kezelje.

A Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg a Játékos nyilatkozik a Szervező felé történő adattovábbításhoz való hozzájárulásról is.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az

adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása

esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos

bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

fordulhat. A fentieken kívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Ez a promóció semmilyen kapcsolatban nem áll a Facebookkal, nem szponzorálja, támogatja vagy

szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére

álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a

Játékosokkal.

 

Általános rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai

okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a játék technikai

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a

kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben

írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos

költségeket a Felhasználók saját maguk viselik.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem

látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű

felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a

Játékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező

érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Játékban, az

általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Felhasználók Szervezővel szembeni

igényérvényesítésének lehetőségét.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Veszprém, 2017. október 10.

Hozzászólások letiltva.